Cromax

Энэ брэнд нь машин  засварлаж эхэлсэн тэр үеэс буюу 1860 оны эхэн үеэс үүсэлтэй хуучны баялаг түүхтэй хэдийч цаг үеээ даган үргэлж шинэчлэгдэн сайжирсаар ирсэн юм.  Cromax нь чанараа сайжруулэх үүднээс тусгай мэргэжилтэнд зориулсан сургалт зохион байгуулж мэргэжилтэн бэлтгэдэг.Машины өнгөний кодыг тусгай програмаар гаргах ба ингэснээр өнгө зөрөх асуудалгүй, интернэтэт холбогдсон үедээ хүссэн газраасаа хандах боломжтой.