Autodip XXK

Autodip XXK нь АНУ –ын XPEL Technologies Corp-ын Монгол дахь төлөөлөгч бөгөөд авто машины хамгаалалтын хальс, цонхны тень, электрон хэрэгслийн хамгаалалтын хальсны суурьлуулалт, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл aжиллагаа явуулдаг.

Бид XPEL-ын АНУ дахь үйлдвэрт дадлагажиж суурьлуулалтын эрхээ авсан ба Design Access програм хангамж, Jaguar зүслэгийн төхөөрөмжөөр эсгүүрийг нарийн гараж суурьлуулалтыг хийн ажиллаж байна.